Verg 05-04-2016

Bestuursvergadering Buurtcentrum “de Brink “

Datum                     05-04-2016

Plaats;            Buurtcentrum “de Brink “

Aanw;            Bestuur; P. van Os--N. Groen--N. Edelenbosch--A. Manni--J. Scheerman en M. Jansen

                                

Afw;                N.Bakelaar             

 

 

Agenda ;

  1. Opening.
  2. Notulen vorige vergadering.
  3.  Gasten.
  4.  Mededelingen.

       Voorzitter.

        Penn. Meester

        Secretaris.

    5. Bar aangelegenheden.

    6. Financieen.

    7. Ingekomen stukken.

    8. Besluiten bestuur.

    9. Rondvraag.

   10. Sluiting.

 

     1. Opening.

.

     2. Notulen vorige vergadering.

 

     3. Gasten

 

     4. Mededelingen

        Voorzitter; Nico Groen.

 

 

        Penn. meester;  Nico Edelenbosch.

 

       Secretaris; Nelly Bakelaar.

 

     5. Bar aangelegenheden

 

 

     6. Financiën

     7. ingekomen stukken

     8. Het besluit van het bestuur

 

     9. Rondvraag